Het Kruidengilde
shopping twee
Rootenstraat 9 / 1-3
B- 3600 Genk
tel. +3289352214
fax. +3289306224
Wat is COELIAKIE OF GLUTENINTOLERANTIE?

Coeliakie is een complex pathologisch verschijnsel, dat veroorzaakt wordt door een overgevoeligheid voor gluten (gliadine), dat in een aantal graansoorten zoals tarwe, gerst, rogge en haver zit. De ziekte kan optreden vanaf de
kinderleeftijd, maar meer en meer zien we dat deze ziekte voorkomt op volwassen leeftijd. De frequentie van deze ziekte in Europa bedraagt 1/300 tot 1/6500. In 1987 schatte men het aantal coeliakie-patiënten in België op ongeveer 5000. Deze overgevoeligheid voor gluten blijft het hele leven, zodat een coeliakiepatiënt gedurende zijn hele leven een glutenvrij dieet moet volgen. Alleen wanneer in de voeding geen gluten meer voorkomt, kan een gezonde en normale groei gegarandeerd worden. Gliadine brengt een anatomische verandering teweeg in de dunne darmmucosa. Deze verliest hierdoor zijn vlokkenvormige structuur, waardoor het absorptievermogen voor voedingsmiddelen vermindert. Coeliakie manifesteert zich vaak bij baby’s van enkele maanden nadat zij voor het
eerst voeding krijgen waar gluten in zitten, vaak in het tweede halve jaar. 

A. Typische symptomen:

1. De klassieke en meest voorkomende ziektesymptomen bij baby’s zijn:
• chronische diarree
• stinkende, overmatige ontlasting
• opgezette buik
• weinig eetlust
• overgeven
• geprikkeldheid, apathie en andere psychische veranderingen
• groeistoornissen, ondergewicht, dunne ledematen
Wanneer de diagnose pas later vastgesteld wordt, kunnen zich ernstige tekorten voordoen (anemie, avitaminose, algemeen tekort aan essentiële nutriënten, demineralisatie,...). 

2. Wanneer de ziekte zich na het tweede of derde levensjaar of bij volwassenen manifesteert, zijn de ziektesymptomen minder gemakkelijk herkenbaar, en is het zelfs mogelijk dat een paar belangrijke symptomen
geheel ontbreken : in dit geval spreekt men van atypische coeliakie. De ziekte breidt zich in deze gevallen ongemerkt uit, beïnvloedt de groei en ontneemt het lichaam stoffen, die belangrijk zijn voor de groei en de
weerstand

C. Erfelijkheid:
Talrijke studies zijn verricht naar de rol die erfelijkheid speelt bij de ziekte, die bij meerdere familieleden kan voorkomen. Coeliakie treedt vaak op bij mensen die bijzondere genetische kenmerken bezitten die behoren tot de groep van zogenaamde histocompatibiliteitsfactoren (HLA). De waarschijnlijkheid dat coeliakie in dezelfde familie weer voorkomt, kan met ongeveer 10% aangegeven worden. Verder is bekend dat langdurige borstvoeding van invloed is op de frequentie en de graad van de ziekte. Bij broers of zussen van coeliakiepatiënten
is het aan te raden om lang borstvoeding te geven en de introductie van tarweproducten pas te starten na het eerste levensjaar. 

D. Dieetbehandeling:
Een overgevoeligheid voor gluten kan niet met geneesmiddelen behandeld worden. De enigste behandeling bestaat uit het volledig halen van gluten uit de voeding. Het dieet moet strikt aangehouden worden, anders treden
onvermijdelijk morfologische slijmvliesveranderingen op. Al snel, nadat men het voorgeschreven dieet begonnen is, treedt er een duidelijke verbetering op van het klinisch beeld. Het volledig herstel van de slijmvliesstructuur van de dunne darm neemt enkele maanden tot een jaar in beslag.
Wanneer de dieetrichtlijnen volledig opgevolgd worden, verdwijnen de ziektesymptomen geheel en kan een normaal leven geleid worden. Het dieet dient even strikt opgevolgd te worden door kinderen als door
volwassenen.

E. Principes van het basisdieet:
• Het volledig weglaten van tarwe, haver, rogge en gerst
• Geen gebruik meer van: - gewoon brood
- gewone deegwaren
- koekjes of gewoon gebak
- bloem voor het binden van soepen, sauzen,..
- kant en klare producten
• Gebruik glutenvrije dieetproducten die het teken “zonder gluten” dragen
• Gebruik geen producten waarvan de samenstelling niet volledig gekend is
• Rijst, maïs, tapioca, soja, boekweit, aardappelen en kastanjes bevatten geen
gluten en zijn optimale meelsoorten, waarmee een grote verscheidenheid
aan aangepaste voedingsmiddelen bereid kan worden
• Het is soms nodig vitaminen en oligo-elementen te supplementeren om eventuele
tekorten tegen te gaan.